Från två tomma händer till fingerfärdig målare

Publicerad: 12 januari 2021

Maxamed sätter färg på Göteborg. Han kom från ett krigshärjat land utan att kunna svenska, utan anhöriga eller nätverk. Nu är Maxamed Shire tack vare ESF-projektet ”Sätt färg på Göteborg” på väg ut i arbetslivet som målare i byggbranschen. Han har liksom hundratals andra ungdomar lärt sig ett yrke som efterfrågas i regionen.

Vi träffas på Fontänhuset i Göteborg, ett ståtligt hus i Masthugget med anor från 1860-talet. Här pågår ett stort renoveringsprojekt. Bland annat ska många lager av färg och tapeter tas bort, ersättas och målas om. Huset drivs av brukarföreningen Fontänhuset Göteborg, för att skapa gemenskap och arbete för personer med psykisk ohälsa. Men nu fungerar det också som en slags hantverksskola på fältet, för unga som vill komma in i Göteborgs byggbransch. Maxamed (uttalas som Mohammed) är 21 år, kommer från Somalia och får tillsammans med andra unga lära sig grunderna i måleriyrket.  

-I början kunde jag ingenting, en burk spackel gick åt för en enda vägg –jobbigt i  början att lära sig rätt produkt för rätt jobb, säger Maxamed. Han berättar med ett  skratt att det en gång av misstag blev golvfärg på snickerier. Många timmar på små  ytor innan handlaget sitter där det ska.

200310_107
200310_100
200310_131

Det blir ett lättsamt och roligt samtal med Maxamed och handledaren Tommie Ek som ibland flikar in information om socialfondsprojektet och utbildningens upplägg.  Under ungefär ett halvår går ungdomarna en förberedande färdighetsträning på ett riktigt bygge som detta. Skillnaden mot andra arbetsplatser, är att man får träna och bygga upp tempo och rutiner. Förklaringar räcker till en viss gräns, sedan måste man få in handgreppen i ”muskelminnet”, som handledaren utrycker det.

Två gånger i veckan varvas den praktiska utbildningen med undervisning i svenska och engelska. Maxamed har varit fyra år i Sverige och språket blev en inkörsport för gemenskap och utbildning. Som en förstärkning av yrkesvenskan använder han en ny app ”Att Måla”. Handledaren Tommie Ek har för Sätt färg på Göteborg, utvecklat programmet tillsammans med ett mjukvaruföretag. Språkappen fungerar som en ordbok med facktermer, men innehåller även instruktionsfilmer som visar flera arbetsmoment steg för steg.

Maxamed och andra deltagare har hjälpt till att anpassa appen för olika språkgrupper.  En viktig poäng är, enligt Tommie Ek, att språkkompetens är mer än att bara förstå en arbetsbeskrivning, det är ett socialt kitt och en väg till gemenskap.

-Mitt liv började i Sverige- I Somalia mötte jag inga andra nationaliteter eller kulturer, här i Sverige har jag lärt mig en massa nya saker via projektet. Förut pratade jag bara somaliska med mina kompisar. Nu pratar jag svenska med alla, det känns mer naturligt, säger Maxamed.

Han tar ibland hjälp av handledaren för att förklara detaljer, i övrigt är Maxamed öppenhjärtig och berättar gärna om sin väg från att vara flykting till att ha vunnit fotfäste i Göteborg. Där träffar han gärna andra unga i exempelvis fotbollen, är aktiv och hjälper till på planen, före och efter träningspassen.

Mitt liv började i Sverige- I Somalia mötte jag inga andra nationaliteter eller kulturer, här i Sverige har jag lärt mig en massa nya saker via projektet.

Sätt färg på Göteborg är “ett färg- och utbildningsprojekt” där flera myndigheter, företag och kulturlivet, arbetar tillsammans för att rusta arbetssökande unga med efterfrågad kompetens. Måleribranschen äger projektet med delfinansiering från Socialfonden och ser ett stort behov av fler yrkesmålare. Projektet ger stora möjligheter för arbetslösa och unga att lära sig ett yrke med goda jobbchanser i regionen. De flesta får anställning efter projektet, oftast på praktikplatsen. Maxamed är mycket positiv:

Jag ville ha ett jobb och min kompis hade gått utbildningen och tipsade mig att  kontakta Arbetsförmedlingen. Jag rekommenderar gärna andra att gå in i Sätt Färg,  man lär sig språket och yrket. Så finns det chans att få jobb. 

Nästa steg i projektet är att gå ut på praktik, en arbetsplats i ”skarpt läge”. Det är nu de många timmarnas slit med spackel, färg och penslar ska ge utdelning. Kombinationen av hantverksutbildning och språk har visat sig vara ett lyckat koncept för både näringslivet, samhället och ungdomarna.  Alla deltagare har individuella utvecklingsbanor i projektet – beroende på hur snabbt man utvecklas på praktiken. Maxamed vill helst in på lite större industribyggen.

-Små jobb eller stora jobb? Det känns bättre med nybyggen än gamla hus där man  måste riva upp. Jag gillar nytt och fräscht. Det är det bästa med jobbet, få det att se  snyggt ut, när man får fina ytor

Fakta ESF-projektet ”Sätt färg på Göteborg”

Satsningen som initierats av Måleriföretagen har bland annat som ambition att utbilda fler målare och hjälpa arbetssökande unga att komma in i arbete samtidigt som man sätter färg på staden

Projektet innefattar en unik nära samverkan mellan kommunala bostadsbolag, Arbetsförmedling, Göteborg & Co, Partille kommun, Ale kommun, lokala nätverk, branschförening och fadderföretag inom byggsektorn.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och etablera ett arbetssätt som bidrar till inkludering av utrikes födda arbetslösa ungdomar och barn till invandrare med svag förankring på arbetsmarknaden, ungdomar som hoppat av gymnasieutbildning och nyanlända.