Utökade belopp i de öppna utlysningarna

5 februari 2024

Bifallsramarna för 2024 har fastställts vilket gör att vi utökar beloppen enligt nedan i de öppna utlysningarna i Östra Mellansverige.

PO A1 Kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma i Östra Mellansverige 98 miljoner kronor

PO A2 Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv i Östra Mellansverige 109 miljoner kronor

För mer information, se de fullständiga utlysningarna och utlysningsplanen.