23-078 - POA1: Kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma i Östra Mellansverige

Diarienummer:
23-078
Programområde:
A
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
POA1: Kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2023-12-18
Sista ansökningsdatum:
2024-03-18
Specifikt mål:
A1A
Budget:
98 000 000
Status:
Avslutad