Utlysningar är nu öppna i regionen

23 januari 2024

Två utlysningar är nu öppna i region Norra Mellansverige. Sök medel för att driva projekt inom Gävleborg, Dalarna eller Värmland. Utlysningarna stänger den 3 april 2024. Välkomna att kontakta oss på regionkontoret för att prata projektidéer.

POA1 Kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet i Norra Mellansverige

Utlyst belopp: 65 miljoner kronor

Läs mer här

POA2 Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som inte bedöms kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser i Norra Mellansverige

Utlyst belopp: 84 miljoner kronor

Läs mer här