Två öppna utlysningar inom programområde A2 och D

3 april 2024

Två utlysningar har öppnat i Mellersta Norrland. Utlysningarna stänger den 25 september 2024 klockan 16:00. Projektstöd kan sökas av offentliga, privata och civilsamhällesaktörer i Jämtland och Västernorrland.

Öppna utlysningar

  • Programområde A2, Etablera och inkludera individer till arbetsmarknaden i Mellersta Norrland. Belopp: 5 miljoner kronor. Hela utlysningen POA2
  • Programområde D, Utveckla den strukturella kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi. Belopp: 61,9 miljoner kronor. Hela utlysningen POD

Digitala träffar om utlysningarna

För dig som funderar på att ansöka bjuder vi in till två digitala informationsträffar

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via mellerstanorrland@esf.se om du har frågor eller vill bolla projektidéer.