24-012 - Etablera och inkludera individer till arbetsmarknaden i Mellersta Norrland

Här kan du se samtliga utlysningar. För att ansöka, logga in eller skapa ett konto går du till projektrummet, vilket du hittar i översta menyn. För att ta reda på mera vad de 6 programområdena är läs då mera här. Tips! – För att ha möjlighet att svara på stödsökandes frågor och funderingar erbjuder vi regelbundet informationsträffar. Se vår kalender och boka in dig redan idag: https://www.esf.se/aktuellt/kalender/

 

Diarienummer:
24-012
Programområde:
A
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
Etablera och inkludera individer till arbetsmarknaden i Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum:
2024-04-03
Sista ansökningsdatum:
2024-09-25
Specifikt mål:
A2A
Budget:
5 000 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:

Projektmedlen i den här utlysningen ska gå till att förbättra anställningsbarheten hos de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Bakgrund

En hög andel av de arbetssökande i regionen är utrikesfödda och personer som saknar en gymnasieutbildning. Utmaningarna i regionen kräver ett inkluderande förhållningssätt på arbetsmarknaden för att klara framtida kompetensförsörjning.

Mål

Individer som står långt från arbete närmar sig arbetsmarknaden genom stegförflyttning, alternativt kommer i arbete eller utbildning.

Medfinansiering

Projekten bidrar med 46 % i medfinansiering.

Tidplan

Den tidigaste starten för projekten är den 1 februari 2025 och senast den 1 mars 2025. Den senaste möjliga avslutningsdagen för projekten är den 29 februari 2028.