24-013 - Utveckla den strukturella kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi

Här kan du se samtliga utlysningar. För att ansöka, logga in eller skapa ett konto går du till projektrummet, vilket du hittar i översta menyn. För att ta reda på mera vad de 6 programområdena är läs då mera här. Tips! – För att ha möjlighet att svara på stödsökandes frågor och funderingar erbjuder vi regelbundet informationsträffar. Se vår kalender och boka in dig redan idag: https://www.esf.se/aktuellt/kalender/

 

Diarienummer:
24-013
Programområde:
D
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
Utveckla den strukturella kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi
Första ansökningsdatum:
2024-04-03
Sista ansökningsdatum:
2024-09-25
Specifikt mål:
D1
Budget:
61 900 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:

Projektmedlen i den här utlysningen ska gå till att utveckla och pröva nya arbetssätt som stärker kapaciteten och de organisatoriska förutsättningarna i Mellersta Norrlands glesa geografi.

Bakgrund

Region Mellersta Norrlands glesa geografi påverkar möjligheten till utbildning, omställning och livslångt lärande. Behovet av kompetens är stort och arbetsgivare behöver hitta strukturer för att rekrytera utanför invanda mönster.

Mål

Ökad tillgång till utbildning i linje med arbetsmarknadens behov. Fler individer ska etablera sig på arbetsmarknaden och fler arbetsgivare ska få sina kompetensbehov tillgodosedda.

Medfinansiering från projekten

Projekten bidrar med 55 % i medfinansiering.

Tidplan

Den tidigaste starten för projekten är den 1 februari 2025 och senast den 1 mars 2025. Den senaste möjliga avslutningsdagen för projekten är den 29 februari 2028.