Tre utlysningar öppnar i december

21 november 2023

ESF-rådet i Stockholmsregionen öppnar tre utlysningar i december. Sista dag för ansökan är den 25 mars 2024.

Kompetensutveckling av anställda (Programområde A.1)

Syfte med utlysningen

Utlysningen är öppen för projekt som syftar till att stärka anställdas ställning på arbetsmarknaden och förbättra organisationers eller företags konkurrenskraft.

Projektets insatser kan bestå av kompetensutveckling utifrån individens och arbetsplatsens behov. Projektet kan även arbeta med organisationers kompetensförsörjning.

Vem kan söka?

Organisationer inom offentlig, privat eller idéburen sektor*.

*Särskilda regler gäller för organisationer och företag som säljer varor och tjänster i konkurrens med andra aktörer – läs mer här.

Vem kan delta?

Alla sysselsatta, såväl företagare som anställda (medarbetare och chefer), oavsett anställningsform och tidslängd kan delta i projektet.

Medfinansiering

Från projekt 46 %, 54 % i ESF-stöd.

Projekttid

Max 36 månader.


Förstudier inom kompetensförsörjning (Programområde A.1)

Syfte med utlysningen

Utlysningen är öppen för förstudier som kan leda till väl underbyggda ansökningar för kompetensutvecklingsprojekt.

Förstudier innebär att ni får möjlighet att utforska behov och förutsättningar för ett genomförandeprojekt.

Vem kan söka?

Organisationer inom offentlig, privat eller idéburen sektor*.

*Särskilda regler gäller för organisationer och företag som säljer varor och tjänster i konkurrens med andra aktörer – läs mer här.

Förutsättningar

  • Maxbelopp som kan sökas är 1 004 400 kr i ESF-stöd.
  • 46 % medfinansiering från projekt, 54% ESF-stöd.
  • Förenklad redovisning. Förstudien redovisar enbart en slutrapport.
  • Kan bedrivas i max 12 månader.

Underlätta inträde på arbetsmarknaden (Programområde A.2)

Syfte med utlysningen

Utlysningen är öppen för projekt som syftar till att deltagarna ska komma i arbete, studier eller närma sig arbetsmarknaden.

Utlysningen är även öppen för projekt som syftar till att stärka möjligheter för unga från 13 år att fullfölja studier och som förebygger skolavbrott.

Vem kan söka?

Organisationer inom offentlig, privat eller idéburen sektor*. Det är viktigt att aktörer som är relevanta för att nå resultat för projektets målgrupp deltar i projektverksamheten.

Samverkan mellan olika aktörer uppmuntras.

*Särskilda regler gäller för organisationer och företag som säljer varor och tjänster i konkurrens med andra aktörer – läs mer här.

Vem kan delta?

Individer från 13 år som är arbetslösa eller ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.

Medfinansiering

Från projekt 46 %, 54 % i ESF-stöd.

Projekttid

Max 36 månader.


Vad är nästa steg?

Digitalt informationsmöte om utlysningarna hålls den 18 januari 2024. Läs mer och anmäl dig här.

För stöd och rådgivning kontakta Svenska ESF-rådet i Stockholm.

Bevaka händelser på Svenska ESF-rådet i Stockholm genom att prenumerera på vårt regionala nyhetsbrev.