Workshop – Projektets centrala delar

Välkommen på en workshop om projektets centrala delar  

Under workshopen ger vi råd och stöd kring centrala delar i ESF-projekt.

Vi vänder oss till er som kommit igång med ansökan och har ett utkast till projektidén.

Ert utkast ska svara på följande frågor:

  • Vad är orsaken till problemen ni vill lösa?
  • Vilka mål/resultat ska projektet uppnå?
  • Vilken metod/tillvägagångssätt kommer ni att använda för att lösa problemet?
  • Vilka partners avser ni ha med för att lösa problemet?

Sista dag för att fylla i anmälan och bifoga ditt utkast är den 13 februari.

Vid frågor eller funderingar kontakta stockholm@esf.se.

Välkommen!

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Välkomna!

Tid: fredag 16 februari kl. 09:00–12:00

Plats: Svenska ESF-rådet, Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm

Sista anmälningsdatum: 2024-02-13

Antal anmälda deltagare: 18