23-076 - Förstudier: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-076
Programområde:
A
Region:
Stockholm
Namn:
Förstudier: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen
Första ansökningsdatum:
2023-12-15
Sista ansökningsdatum:
2024-03-25
Specifikt mål:
A1A
Budget:
10 000 000
Status:
Öppen