23-076 - Förstudier: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen

Diarienummer:
23-076
Programområde:
A
Region:
Stockholm
Namn:
Förstudier: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen
Första ansökningsdatum:
2023-12-15
Sista ansökningsdatum:
2024-03-25
Specifikt mål:
A1A
Budget:
10 000 000
Status:
Avslutad
Sammanfattning:

Utlysningen finansierar förstudier som kan leda till väl underbyggda ansökningar för kompetensutvecklingsprojekt. Utlysningen riktar sig till aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor i Stockholmsregionen. Maximalt ESF-stöd som kan sökas är 1 004 400 kr. Förstudier kan bedrivas i maximalt 12 månader.