Stor satsning mot organiserad brottslighet

21 maj 2024

Svenska ESF-rådet lanserar en ny satsning som ska motverka att offentliga investeringar hamnar i fel händer. Inom satsningen kommer över 100 miljoner kronor att gå till att motverka organiserad brottslighet genom metodutveckling och regional kompetensutveckling.

–  För att motverka ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet satsar vi på
kompetensutveckling av Polismyndigheten och ett antal andra myndigheter i
regionerna. Vår insats ska alltså ses som ett av medlen för att motverka att
investeringarna utnyttjas i kriminell verksamhet, säger generaldirektör vid
svenska ESF-rådet Håkan Forsberg.

Norra Sverige genomgår en strukturomvandling med stora investeringar inom digitalisering, automatisering och gröna omställningar. Det riskerar att dra till sig kriminella aktörer och därför behövs insatser till norra Sverige, en region som kan ses som ett särskilt riskområde för ekonomisk brottslighet.

Nationellt och regionalt projekt samverkar

Satsningen består av två kompletterande projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, ett nationellt och ett regionalt i Övre Norrland. De kommer att samverka och hämta in kunskap från varandra. Projektet i Övre Norrland kommer att ta del av verktyg och strategier som utvecklas i det nationella projektet.

Mobilisering mot ekobrottslighet i Norra Sverige

Projektet har fokus på kompetensutveckling för de som jobbar med att bekämpa ekonomisk brottslighet i Norrbottens och Västerbottens län. Polismyndigheten är projektägare och totalt 12 myndigheter kommer att delta.

Projekt – Mobilisering mot ekobrottslighet i Norra Sverige. Polisen kraftsamlar mot ekobrott – satsar 50 miljoner i norr | SVT Nyheter

Sverige mot organiserad brottslighet (SMOB)

Projektet drivs av Södertörns Högskola och har fokus på strukturförändringar och metodutveckling för att motverka ekonomisk brottslighet. Södertörns Högskola utbildar bland annat poliser och på så vis kan metoden utvecklas inifrån.

Projekt – Sverige mot organiserad brottslighet (SMOB)