Ökat belopp i breda utlysningar

5 februari 2024

Med anledning av nu fastställda bifallsramar för 2024 har vi utökat beloppen enligt nedan i de öppna utlysningarna i Stockholmsregionen.

Kompetensutveckling för anställda (PO A1) – 124 miljoner kronor.

Underlätta inträde på arbetsmarknaden (PO A2) – 122 miljoner kronor.

Förstudier inom kompetensförsörjning (PO A1) – 10 miljoner kronor (oförändrat).

För mer information, se de fullständiga utlysningarna.