23-075 - Programområde A.2: Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-075
Programområde:
A
Region:
Stockholm
Namn:
Programområde A.2: Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
Första ansökningsdatum:
2023-12-15
Sista ansökningsdatum:
2024-03-25
Specifikt mål:
A2A
Budget:
122 000 000
Status:
Ändrad