Ny utlysning för stärkt strategisk kompetensutvecklingsplanering är nu öppen

1 juli 2024

En ny regional utlysning är nu öppen: "Stärkt strategisk kompetensutvecklingsplanering för små- och medelstora företag i Norra Mellansverige"

Kort om utlysningen

  • Utlysta medel 16 miljoner kronor
  • Utlysningen är öppen mellan den 1 juli och den 30 september 2024

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som syftar till att arbetsgivare kan öka sin förmåga att arbeta med strategisk kompetensutvecklingsplanering och att på så sätt kunna ligga i framkant när det gäller kommande kompetensbehov på kort och lång sikt.

Bakgrunden till utlysningen är att många arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det handlar ofta om korta ledtider och man behöver kompetensen omedelbart och när detta ej finns leder det alltför ofta till produktionsbortfall.

Målgruppen för projekt är personer med personal- och produktionsledande ställning i små- och medelstora företag och projekt kan bedrivas av aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor i Norra Mellansverige som har möjlighet att driva projekt för målgruppen.

Läs mer om utlysningen

Välkommen på vår digitala informationsträff onsdagen den 21 augusti, kl: 13-15.

Anmäl dig till informationsträffen här