24-035 - Stärkt strategisk kompetensutvecklingsplanering för små och medelstora företag i Norra Mellansverige

Diarienummer:
24-035
Programområde:
A
Region:
Norra Mellansverige
Namn:
Stärkt strategisk kompetensutvecklingsplanering för små och medelstora företag i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2024-07-01
Sista ansökningsdatum:
2024-09-30
Specifikt mål:
A1B
Budget:
16 000 000
Status:
Öppen