Informationsträff om utlysning för strategisk kompetensutvecklingsplanering

Välkommen på en digital informationsträff om utlysningen “Stärkt strategisk kompetensutvecklingsplanering för små- och medelstora företag i Norra Mellansverige.”

Kort om utlysningen

  • Utlysta medel 16 miljoner kronor
  • Utlysningen öppnar den 1 juli och stänger den 30 september 2024

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som syftar till att arbetsgivare kan öka sin förmåga att arbeta med strategisk kompetensutvecklingsplanering och att på så sätt kunna ligga i framkant när det gäller kommande kompetensbehov på kort och lång sikt.

Bakgrunden till utlysningen är att många arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det handlar ofta om korta ledtider och man behöver kompetensen omedelbart och när detta ej finns leder det alltför ofta till produktionsbortfall.

Målgruppen för projekt är personer med personal- och produktionsledande ställning i små- och medelstora företag och projekt kan bedrivas av aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor i Norra Mellansverige som har möjlighet att driva projekt för målgruppen.

Läs mer om utlysningen.

Frågor?

Har du frågor om utlysningen går det bra att kontakta:
Anders Ihrén, samordnare, anders.ihren@esf.se, 026-542709
Sofie Enoksson Bergström, samordnare, sofie.enoksson-bergstrom@esf.se, 026-542663
Eva Elfvin Eriksson, projektcontroller, eva.elfvin@esf.se, 026-542674

Anmälan

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
GDPR
Dina personuppgifter kommer endast att användas för kommunikation om evenemanget och raderas när evenemanget är över. Mer information om hur Svenska ESF-rådet behandlar personuppgifter, vilka rättigheter registrerad har, kontaktuppgifter till dataskyddsombudet samt möjlighet att klaga till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) hittar du på vår GDPR-sida.

Tid: onsdag 21 augusti kl. 13:00–15:00

Region: Norra Mellansverige

Plats: Digitalt