Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Visa:
arrow Utlysning, 2021/00124 – React-EU – avbryts

Beslutsprocessen vid en programändring, som React-EU är, går till så att ändringen först godkänns av Övervakningskommittén, regeringen fattar beslut, EU-kommissionen granskar och godkänner. Sedan kan Svenska ESF-rådet besluta enligt det nya, reviderade programmet.Tidplanen för detta är ännu inte klar. Den information som vi fått är att inriktningen för hur medlen kan fördelas kan komma att ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-03
arrow Att kompetensutveckla sig genom krisen

Svenska ESF-rådet i Västsverige bjuder in till ett digitalt seminarium den 12 maj. Under denna digitala konferens presenteras praktisk information, erfarenheter från relevanta aktörer samt nya perspektiv som rör kompetensförsörjningsfrågan.

Nyheter
Publicerad 2021-05-03
arrow Anmäl dig till digital konferens 11 maj – Att kompetensutveckla sig genom krisen

Datum: Tisdag den 11 maj 2021 Tid: 9.00 – 12.00 Plats: Digitalt (länk skickas i efterhand) Sista anmälningsdag: 10 maj 2021 Läs mer om konferensen och anmäl dig under Min region/Västsverige eller https://www.esf.se/events/vastsverige-att-kompetensutveckla-sig-genom-krisen/ Efter konferensen, från kl. 12.00-15.00 finns det möjlighet till enskilda projektidémöten med samordnare från din regionala ESF-kontor.

Nyheter
Publicerad 2021-04-29
arrow ESF-rådets medel hanteras på ett tillfredställande sätt

Det framkommer i Ekonomistyrningsverket (ESV) årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar EU-medel.

Nyheter
Publicerad 2021-04-28
arrow Ny utlysning inom region Östra Mellansverige

Inom kort kommer Svenska ESF-rådet att lysa ut medel inom region Östra Mellansverige. Utlysningen kommer att vara inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1:1 Kompetensutvecklande. Projekt som beviljas medel förväntas arbeta med kompetenshöjande insatser för anställda med målsättning att deltagande män och kvinnor stärker sin ställning på arbetsmarknaden. Mer detaljerad information kommer i samband med att ...

Nyheter
Publicerad 2021-04-23
arrow Anmäl dig till Småland och Öarnas digitala spridningskonferens den 28 april 2021

En fullspäckad förmiddag som förutom resultat från fyra socialfondsprojekt inom programområde 2 erbjuder inblick i framtidens arbetsmarknad samt behov av insatser till de som befinner sig i utanförskap. Rådande pandemi har ställt mycket i samhället på sin spets och arbetsmarknaden är inget undantag. ESF:s omvärldsanalytiker Maria Salomonsson och Susanna Holzer presenterar vad trender och prognoser ...

Nyheter
Publicerad 2021-04-22
arrow Bilagor ansökan

Bilagor som ska skickas med er ansökan: Missiv – Bekräftelse av ansökan (med behörig företrädares underskrift) Här finns bekräftelsebrevet Förändringsteori Här finns ESF-rådets mall Medfinansieringsintyg från medfinansiären (ESF-rådet har ingen mall) Inköpspolicy Eventuella samverkansavtal (bifogas i förekommande fall) Förteckning över det ni har för avsikt att köpa in Information om resurseffektivitet: Hur mycket tid ska ...

Nyheter
Publicerad 2021-04-20
arrow Dags för det första informationsmötet om React-EU

Den 12 april bjuder Svenska ESF-rådet in till en digital informationsträff där du har möjlighet att ställa frågor kring utlysningen på 450 miljoner. -Vi bjuder in till den här informationsträffen då vi vet av erfarenhet att det blir många frågor i samband med utlysningar, säger Annette Saväng, chef för region nord som samordnat utlysningen. Tid: ...

Nyheter
Publicerad 2021-04-01
arrow Ny utlysning inom region Norra Mellansverige

Inom kort kommer Svenska ESF-rådet att lysa ut medel inom region Norra Mellansverige. Utlysningen kommer att vara inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1:1 Kompetensutvecklande. Projekt som beviljas medel förväntas arbeta med kompetenshöjande insatser för anställda med målsättning att deltagande män och kvinnor stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

Nyheter
Publicerad 2021-03-31
arrow Regioner ställer om i stället för att ställa in

Satsningar på kompetens och validering inom industrin har gjort att framtiden ser ljusare ut för medborgarna i Jönköping och Kronoberg, under rådande pandemi.   -Vi fick möjligheten att driva ett projekt som bidrar med beprövade branschvalideringar och kompetensutvecklingsinsatser som rustar industriföretag, säger Rima Hanna, projektledare för Framtidssäkrad industri. Det har gått ett år sedan regeringen ...

Nyheter
Publicerad 2021-03-31
1 2 3 10