Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Visa:
arrow Save the date – 23 september 2021 – kunskapsseminarium i Sydsverige.

Framgångsfaktorer och fallgropar, vad betyder förankring för utveckling och resultat? Vad händer efter projektet? Vad visar projektutvärderingar och vad är Svenska ESF-rådets egna erfarenheter? En övergripande lärdom och erfarenhet från Socialfondsprojekt är att aktivt projektägarskap, förankring, bra samverkan och utvecklingsinriktat lärande främjar genomförande av projekt och deras implementering i ordinarie verksamhet. Kunskaps-seminariet den 23 september ...

Nyheter
Publicerad 2021-07-08
arrow Insatsvecka RAR Sörmland 11 – 15 oktober 2021

Mellan den 11 och 15 oktober 2021 arrangerar Samordningsförbundet RAR Insatsvecka då de visar och presenterar alla tolv RAR-finansierade insatser som ägs av någon av deras medlemmar samt två ESF-finansierade projekt som ägs av RAR. Tillsammans med deras insatsledare berättar de om det fantastiska arbete som pågår i deras län och där målgruppen är personer ...

Nyheter
Publicerad 2021-07-07
arrow Save the date – 28 oktober 2021: Spridningskonferens i Småland och Öarna

Digitaliseringen påverkar oss på ett påtagligt sätt, både privat och i arbetslivet, hur ser arbetsmarknaden ut i den framtida arbetsmarknaden. Vilka krav på kompetenser kommer att finnas?Spridningskonferensen vi erbjuder har fokus på digitalisering, implementering av resultat och vikten av livslångt lärande.Under konferensen kommer Socialfondsprojekten Digital äldreomsorg på Gotland och Framtid vård & omsorg i Kronoberg ...

Nyheter
Publicerad 2021-07-06
arrow Ny utlysning för React-EU öppnar 16 augusti

Den 16 augusti kommer en ny möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 5 – React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin. Då utlyser Svenska ESF-rådet 450 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas av aktörer med projektverksamhet i en eller i flera regioner. I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering. Målgruppen för utlysningen ...

Nyheter
Publicerad 2021-06-30
arrow Visa upp ditt socialfondsprojekt under kampanjen Europa i min region den 20-26 september

Den 20-26 september genomför vi den europeiska kampanjen Europa i min region (tidigare Mitt Europa) i Sverige. Europa i min region är en informationssatsning i hela EU som ger projekt möjlighet att visa upp sin verksamhet. Alla projekt, oavsett EU-fond eller verksamhet, har möjlighet att delta. På grund av pandemin genomförs årets kampanj med i ...

Nyheter
Publicerad 2021-06-29
arrow Europeisk satsning på sociala innovationer skapar nya möjligheter för svenska aktörer

EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. MSI, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, Reach for Change och Inkludera, ska tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla och utbyta kunskap inom social innovation. – Social innovation är ett ganska brett ...

Pressmeddelande
Publicerad 2021-06-15
arrow Ny utlysning för kompetens- och verksamhetsutveckling i Sydsverige

Nu har vi öppnat utlysning för kompetens- och verksamhetsutveckling i Skåne-Blekinge. Utlysningen stänger den 30 september kl 16.00. Utlysningen prioriterar mikro, små och medelstora företag i regionen. Vi ser framför oss goda samarbetsprojekt med en projektägare som håller samman flera företag. Omfattning på utlysningen är 32 miljoner kronor. Medfinansiering från projektet ska vara 33%. Projekten ...

Nyheter
Publicerad 2021-06-03
arrow Ny utlysning PO1 Kompetensutveckling i Östra Mellansverige

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1. Svenska ESF-rådet avsätter 35 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända ...

Nyheter
Publicerad 2021-06-01
arrow Öppen utlysning kompetensutveckling – Stockholm

Svenska ESF-rådet lyser ut 39 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Krav på medfinansieringen är 33 procent. Utlysningen är öppen för projekt som är inriktade på att stärka kompetensen hos sysselsatta utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov. Den efterfrågar projekt som genomför kompetensutvecklingsinsatser till anställda. Det kan röra sig om nya satsningar ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-31
arrow Ny utlysning i Småland och Öarna

-Utlysningens budget är 19 000 000 kr -Projektstart för de beviljade projekten är den 3 januari 2022. -Utlysningen stänger den 7 september 2021, kl. 16.00

Nyheter
Publicerad 2021-05-21
1 2 3 11