Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Visa:
arrow ESF-rådet förvaltar brexitjusteringsreserven

– För närvarande analyserar vi vad uppdraget mer bestämt innebär, säger generaldirektör Håkan Forsberg. I budgetpropositionen föreslår regeringen ett särskilt anslag för detta ändamål om 386 miljoner kronor för 2022 och 153 miljoner kronor för 2023. Regeringen föreslår också ett tillskott av medel till ESF-rådets förvaltningsanslag.Totalt beräknas Sverige tilldelas drygt en miljard kronor från fonden ...

Nyheter
Publicerad 2021-10-18
arrow Resultat av utskickad enkät avseende förenklingar

Inför planeringen av programperioden 2021-2027 gick Svenska ESF-rådet ut med en enkät till 500 kontaktpersoner i beviljade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Ökade övergångar till arbete. Svarsfrekvensen var på 35%. I enkäten fick den svarande uppskatta i vilken grad enhetskostnaden för personal täcker de faktiska kostnaderna, i vilken omfattning enhetskostnaderna för personal ...

Nyheter
Publicerad 2021-10-12
arrow Experio WorkLab ska sänka sjukfrånvaron genom obruten mark

Genom att jobba med en ny metod kallas tjänstedesign vill projektet minska antalet långtidssjukskrivna. Detta genom att involvera medarbetarna och ledarna för att testa nya vägar. Metoden innebär ett agilt arbetssätt. Att arbeta agilt innebär kort att under hela projektets gång så utvärderas arbetssätten och nödvändiga ändringar görs baserat på resultaten. Istället för att som i traditionella projekt där ...

Artiklar
Publicerad 2021-09-30
arrow ESF-rådet förvaltar brexitjusteringsreserven

Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit. Läs regeringens pressmeddelande.

Pressmeddelanden
Publicerad 2021-09-24
arrow React – EU, Beslutat projekt

Arbetsförmedlingen kommer även att få möjlighet att ansöka om ytterligare ca 1 miljard kronor under 2022. Projektet, som är resursförstärkande, kommer att erbjuda insatser till deltagarna inom tre spår;Spår 1 Vägledning (här finns insatser såsom KVL; Karriärvägledning, YSM; Studie- och yrkesmotiverande moduler och SMF; Studiemotiverande kurs på folkhögskola)Spår 2 Omställning (här finns flera olika typer ...

Nyheter
Publicerad 2021-09-10
arrow Från utanförskap till inkludering

Kugghjulets slutrapport Från utanförskap till inkludering handlar om om arbetsintegrerande sociala företags (ASF) roll i arbetsmarknadspolitiken och vad som behöver göras för att nå bättre resultat i framtiden. I rapporten identifieras en rad problem som gör att många ASF i dagsläget inte har förutsättningar att bli det komplement till arbetsmarknadspolitiken som de skulle kunna vara. ...

Nyheter
Publicerad 2021-08-28
arrow Upphandling med mål att öka sysselsättningen

Upphandlingsmyndigheten har genomfört att projekt som tagit fram stöd för att bidra till ökad sysselsättning genom offentlig upphandling. Syftet med projektet var att få fler upphandlande organisationer att använda sig av sysselsättningskrav i sina upphandlingar. Målet var att skapa en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling, för att fler individer som har svårt att ...

Nyheter
Publicerad 2021-08-28
arrow Kunglig stjärnglans på ESF-projekt i Kalmar

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia visade intresse för socialfondsprojektet Kompetenslyft Kalmar län när de besökte kompetenscentret Nova i Oskarshamn. Anledningen var för att se hur pandemin påverkat verksamheterna. – Vi är glada och tacksamma för att vi fick vara en del av kungaparets besök och att vi fick möjlighet att presentera vår verksamhet ...

Artiklar
Publicerad 2021-08-27
arrow Vi vill lära känna dig bättre!

Vi jobbar ständigt för att bli mer relevanta i vår kommunikation. I samband med att vi förbereder organisationen för det nya socialfondsprogrammet ESF+, som lanseras i början av 2022, planerar vi också nya kommunikationsinsatser. Vi är nu nyfikna på vilken information du söker och vad som är viktigt för dig i dina kontakter med ESF. ...

Nyheter
Publicerad 2021-08-23
arrow Förändrade öppettider på grund av vattenskador

ESF-rådets lokaler i Gävle har drabbats av omfattande vattenskador i samband med det kraftiga regnovädret v. 33.Under saneringsarbetet kommer huvudkontorets expedition endast ha begränsade öppettider.De tillfälliga öppettiderna är klockan 09–11 måndag-fredag.

Nyheter
Publicerad 2021-08-23
arrow Kunskapsseminarium 23 september 2021 – Förankring och implementering.

Framgångsfaktorer och fallgropar, vad betyder förankring för utveckling och resultat? Vad händer efter projektet? Vad visar projektutvärderingar och vad är Svenska ESF-rådets egna erfarenheter? En övergripande lärdom och erfarenhet från Socialfondsprojekt är att aktivt projektägarskap, förankring, bra samverkan och utvecklingsinriktat lärande främjar genomförande av projekt och deras implementering i ordinarie verksamhet. Kunskaps-seminariet den 23 september ...

Nyheter
Publicerad 2021-07-08
arrow Insatsvecka RAR Sörmland 11 – 15 oktober 2021

Mellan den 11 och 15 oktober 2021 arrangerar Samordningsförbundet RAR Insatsvecka då de visar och presenterar alla tolv RAR-finansierade insatser som ägs av någon av deras medlemmar samt två ESF-finansierade projekt som ägs av RAR. Tillsammans med deras insatsledare berättar de om det fantastiska arbete som pågår i deras län och där målgruppen är personer ...

Nyheter
Publicerad 2021-07-07
arrow Ny utlysning för React-EU öppnar 16 augusti

Den 16 augusti kommer en ny möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 5 – React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin. Då utlyser Svenska ESF-rådet 450 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas av aktörer med projektverksamhet i en eller i flera regioner. I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering. Målgruppen för utlysningen ...

Nyheter
Publicerad 2021-06-30
arrow Visa upp ditt socialfondsprojekt under kampanjen Europa i min region den 20-26 september

Den 20-26 september genomför vi den europeiska kampanjen Europa i min region (tidigare Mitt Europa) i Sverige. Europa i min region är en informationssatsning i hela EU som ger projekt möjlighet att visa upp sin verksamhet. Alla projekt, oavsett EU-fond eller verksamhet, har möjlighet att delta. På grund av pandemin genomförs årets kampanj med i ...

Nyheter
Publicerad 2021-06-29
1 2 3 10