information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Information om kommande utlysningar i Sydsverige för ESF+

Vi närmar oss start av Europeiska Socialfonden plus i Sydsverige, programperioden 2021-2027. Det operativa programmet och den regionala handlingsplanen är inte ännu beslutade men vi arbetar tillsammans med Strukturfondspartnerskapet Sydsverige med att förbereda för snabb start och igångsättande av utvecklingsprojekt. Kommande utlysningar och informationsmöten: Vi planerar att publicera utlysningstexter för tre olika inriktningar under juli ...

Kommande utlysningar i Stockholm

Programområde A.1 – Kompetensutveckling för sysselsatta Aktörer som kan söka medel: myndigheter, Region Stockholm, kommuner, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter och verksamheter inom privat och ideell sektor i Stockholms län. Belopp: 96 miljoner kronor (preliminärt) Programområde A.2 – Motverka ekonomisk utsatthet, stärka etablering/återetablering på arbetsmarknaden Aktörer som kan söka medel: offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell ...

Regionalt lanseringsevent för ESF+ i Stockholm

Tid: Onsdagen den 31 augusti kl. 9:00-10:30Plats (hybrid): Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm alternativt digitalt. Anmälan Lanseringseventet är ett hybridevent där man kan välja att delta fysiskt, i mån av plats, eller digitalt. Vid fysiskt deltagande gäller först-till-kvarn, därefter upprättas en väntelista. Du kan överlåta din plats till någon annan i organisationen. Vänligen meddela snarast om ...

Kommande utlysningar i Småland och Öarna

POA1 Livslångt lärandeInsatser som ökar förmågan till omställning.Insatser som ökar den digitala omställningen.Insatser som stimulerar samverkan mellan projektaktörerna och arbetsgivare.Målgrupp: anställda POA2 Aktiv inkluderingInsatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år).Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) så att de ...

Kommande utlysning: A1 – Kompetensutveckling för sysselsatta

Region: Mellersta Norrland Aktörer som kan söka medel: Projekten kan drivas av en projektägare som koordinerar projektet med syftet att arbetsgivare och anställda på flera små och/eller medelstora företag får kompetensutvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara en branschorganisation, en klusterorganisation, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, en offentlig aktör eller andra näringslivsfrämjande aktörer som har möjlighet att driva projekt för ...

Kommande utlysning: A2 – Hållbara övergångar för unga till arbete eller studier

Region: Mellersta Norrland Aktörer som kan söka medel: Projekten kan drivas av  t ex  offentlig sektor, idéburen sektor eller andra organisationer som har koppling till målgruppen unga. Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september 2022 Belopp: 20 miljoner Medfinansiering: Ett viktigt medskick är att så snart som en projektidé finns kontakta medfinansiärer för dialog, samt ta kontakt med en medarbetare på Svenska ...

Kommande utlysningar: Programområde D – Förstudier samt Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling

Förstudier Region: Mellersta Norrland Aktörer som kan söka medel: Privat-, offentlig- och idéburen sektor (juridisk person) Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september 2022 Belopp: 5 miljoner Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling Region: Mellersta Norrland Aktörer som kan söka medel: Privat-, offentlig- och idéburen sektor (juridisk person) Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september ...

Kommande utlysning: A2 – Insatser för individer utanför arbetsmarknaden samt förebyggande av skolavhopp

Programområde A2 ska bidra till att fler kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden. Insatser kan primärt riktas till individer som är i, eller riskerar, ekonomisk utsatthet samt till individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Programområdet kan även uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten, särskilt för ...

Kommande utlysning: A1 – Kompetensförsörjning i Övre Norrland

Främja livslångt lärande, särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller entreprenörsfärdigheter och digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya kompetenskrav utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet. Region: Övre Norrland Vilka kan söka: Privat-, offentlig- och idéburen sektor (juridisk person). Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september 2022 Belopp att lysa ...

Kommande utlysning: Programområde D – Öka kapaciteten i den glesa geografin. Genomförandeprojekt samt förstudier.

Programområdet D syftar till att modernisera arbetsmarknadens aktörer och tjänster för att bedöma och förutse kompetensbehov och säkerställa snabbt och skräddarsytt bistånd och stöd till matchning, övergångar och rörlighet på arbetsmarknaden. Den glesa geografin karaktäriseras av risk för ökade kostnader per individ i insatser vilket programområdet ska ge möjlighet till täckning för. Den huvudsakliga målgruppen ...

Kommande utlysning: A2 – Förebygga skolavhopp och hjälpa elever mellan 13-16 år att välja rätt utbildning

Region: Norra Mellansverige Aktörer som kan söka medel: Projekten kan drivas av en projektägare som driver eget projekt eller en projektägare som samordnar flera delprojekt. Det kan t ex vara offentlig sektor, idéburen sektor eller andra organisationer som har koppling till målgruppen. Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september 2022 Belopp: 90 miljoner

Kommande utlysning: A1 – Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag

Region: Norra Mellansverige Aktörer som kan söka medel: Projekten kan drivas av en projektägare som koordinerar projektet med syftet att arbetsgivare och anställda på flera små och/eller medelstora företag får kompetensutvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara en branschorganisation, en klusterorganisation, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, en offentlig aktör eller andra näringslivsfrämjande aktörer som har möjlighet att driva ...

Motivation och driv i Lappland

Projektet har intervjuat ett antal deltagare och tagit fram en film, se den här Läs mer om projektet här

På plats i Umeå för dialog om nya socialfondsprogrammet ESF+

Personer i bilden är Martin Lundberg (Region Västerbotten), Anna-Karin Lonnebo (Region Västerbotten),Therese Lundgren (Urkraft) Riika Engman (Region Västerbotten), Katrin Lundmark (Urkraft), Monika Widman Lundmark (Medlefors Folkhögskola), Majuri Kamari (Region Västerbotten), Irina Bergsten (Region Västerbotten) och Mats Lejon från Svenska ESF-rådet. Flera organisationer från Västerbotten fick möjlighet att träffas för att diskutera idéer, utkast eller tankar ...

Svenska ESF-rådet är nationell kontaktpunkt för EU-programmet sysselsättning och social innovation (Easi) 

Det är ett två-årigt uppdrag som syftar till att informera om möjligheter med EaSI-programmet, ett program som intresserade söker finansiering från direkt hos EU-kommissionen. Vi ska stödja potentiella ansökare och andra intressenter, informera om ansökningskrav samt sprida information om beviljade projekt och deras resultat. Uppdraget medfinansieras från EU-kommissionen. Vi kommer etablera en särskild webbsida och ...

1 2 3 14