Moves

MOVES är ett mobilitetsprojekt delfinansierat av Europeiska Socialfonden, som fokuserar på att ge hållbara redskap för stöd till kvinnor och män i åldern 18-30 år som saknar egen försörjning. Projektets målgrupp är homogen och består av individer i olika situationer och med olika livserfarenheter – ofta saknas fullföljd skolgång, och inte sällan har personerna någon form av funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Projektet genomförs på två nivåer – nationellt och lokalt – och deltagarna genomgår ett antal olika faser, varav utlandspraktik är en. På grund av pandemin tvingades projektet ställa om den tänkta utlandspraktiken till inrikes mobilitet, med goda resultat. Allmänt har en systematiserad utlandspraktik utifrån en modell med förberedelse, genomförande och efterarbete har visat sig ge ökade möjligheter till arbete eller utbildning efter projektavslut. Utvärderingar visar också att mobilitetsprojekt stärker deltagarnas självtillit, motivation och handlingskraft.

Mer information om projektet 2019/00418 – MOVES