Care-ConnectWithUkraine

Lindholmen Science Park driver sedan i somras det ESF-finansierade projektet Care-ConnectWithUkraine där man arbetar med att stötta ukrainska flyktingar som har kommit till Sverige under EU:s massflyktsdirektiv, för att hjälpa dem att komma i arbete och bli socialt delaktiga i det svenska samhället. Projektet drivs i samverkan med den ideella integrations- och fredsföreningen Help Ukraine Gothenburg samt International House Gothenburg och Västra Götalandsregionen och involverar flera drivna och engagerade ukrainare både som projektpersonal, volontärer och projektdeltagare. Ihop med Help Ukraine Gothenburg har projektet ett brett kontaktnät i Göteborgsregionen och hittills har projektets insatser framgångsrikt nått omkring 250 ukrainare, vilka tagit del av olika typer av aktiviteter och insatser för att närma sig den svenska arbetsmarknaden.

Projektet organiserar regelbundna språkkurser inom både svenska och engelska och arrangerar olika CV-workshops, informationsträffar, föreläsningar och event inom arbetsmarknadskunskap och stöd i jobbsökande. I uppstarten av projektet gjordes en kartläggning av individer och kompetenser inom målgruppen i Göteborgsområdet och baserat på detta organiserades i november en jobbmässa för ukrainare i Sverige med flertalet stora aktörer från regionen inom sjukvård, IT & tech samt hotell & restaurang. I samband med jobbmässan tog projektet fram nedan film för att sprida information om sitt arbete inom ramen för projektet.

Information från projekbanken om Care-ConnectWithUkraine hittar du här