information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00358 - Care-ConnectWithUkraine

Projektnummer:
2022/00358
Projektägare:
Lindholmen Science Park AB, Lindholmen Science Park AB
Namn:
Care-ConnectWithUkraine
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2022-07-11 - 2023-02-28
Total projektbudget:
1 903 748
Beviljat ESF-stöd:
1 903 748
Kontaktperson:
Mariya Melnyk
E-post:
mariya.melnyk@lindholmen.se
Stödmottagare postnr:
40278
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet ‘Care-ConnectWithUkraine’ är en fortsättning på projektet ‘#ConnectWithUkraine’ som bedrivits av Help Ukraine Gothenburg (HUG), Lindholmen Science Park, International House Gothenburg och Västra Götalandsregionen under 10 april - 10 juli. ‘#ConnectWithUkraine’’ syftade till att underlätta och snabba på sysselsättning och integration av flyktingar. Målet har varit att hitta arbetsgivare i behov av kompetenser som kan matchas mot de flyktingar som kommer i samband med det pågående kriget i Ukraina. Det kunde röra sig om tjänster där kunskaper i svenska är mindre viktiga eller yrken där bristen på rätt kompetens är stor. I projektet har av aktiviteter som jobbmässor, utbildningar och samordning mellan aktörer genomförts, i syfte av att skapa sysselsättning och integration av individerna. Antal deltagare i olika aktiviteter inom projektet var 575 personer (summa på antal deltagare i varje aktivitet), varav minst 40 har fått jobb som resultat.

Målet med det efterföljande projektet "Care-ConnectWithUkraine" som denna ansökan avser är fortsättning och vidareutveckling av de aktiviteter och insatser som visat sig framgångsrika samt att addera en ny dimension kopplat till utbildningsinsatser. Aktiviteter inplanerade inom projektet:
- individuell kartläggning av kompetenser och intresseområden av ukrainare;
- infoträffar med arbetsgivare och andra aktörer inom den svenska arbetsmarknaden (t.ex. Arbetsförmedlingen, fackförbund);
- CV workshops (att skriva CV, personligt brev, förbereda sig inför intervju);
- jobbmässor;
- formell språkundervisning i svenska och engelska;
- informell språkundervisning (språkcafe) i svenska och engelska;
- ett program där deltidsanställning (potentiella områden: besöksnäringen, vård, skola, IT) förstärks med utbildning i språk eller specifika yrkeskunskaper.

De flesta aktiviteter inom "Care-ConnectWithUkraine" projektet kommer att äga rum i Göteborg därför vi bedömer att projektet kommer att nå ut ukrainare som är bosatta i följande kommuner: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn.

Lindholmen Science Park, Help Ukraine Gothenburg, International House Gothenburg och Västra Götalandsregionen kompletterar varandra med kunskaper och erfarenheter:
Lindholmen Science Park bidrar med projektledning kunskaper, administrativt och ekonomiskt kapacitet. Help Ukraine Gothenburg (HUG) som är en ideell och medlemsdriven integrations- och fredsförening grundad av ukrainare i Sverige, är en kanal att nå ut till målgruppen. Föreningen bedriver sin verksamhet i lokal i Göteborg, har brett utbud av aktiviteter och typer av stöd för ukrainska flyktingar. International House Gothenburg bidrar med deras redan befintliga innehåll som hjälper utländsk arbetskraft in på den svenska arbetsmarknaden, samt att vi bidrar med vår kompetens/personal och vår lokal. Exempel på utbud i vår verksamhet är karriärcoachning, rådgivning, karriärprogram, workshops i cv-skrivande och jobbsökande, seminarier om svenska språket, hur man kan validera sin utbildning samt studera vidare. Västra Götalandsregionen har lång erfarenhet av att, i samverkan med andra aktörer och myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen, de fyra kommunalförbunden, civilsamhället och branschorganisationer, arbeta med arbetsmarknadsintegration av nyanlända och kommer att stödja strategiskt arbete inom projektet.

För att kunna utföra projektets verksamhet och aktiviteter krävs det följande resurser:
Fysiska resurser: tillgänglighetsanpassade för barnvagn och rullstol lokaler, kontorsmaterial, datorer (med tangentbord som har kyrilliska bokstäver), kollektivtrafikbiljetter (Västtrafik) för deltagare i syfte av transport till och från aktiviteter.
Personella resurser: 1 projektledare (heltid), 3 projektmedarbetare (heltid), 1 projektekonom (deltid).
Finansiella resurser: finansiering för inköp av utbildning till deltagare, inköp av kollektivtrafikbiljetter till deltagare, finansiering av utvärdering.

Projektgruppen kommer att kontinuerligt att följa upp de indikatorer (t.ex. antal deltagare, antal jobbintervjuer, antal anställningar). I slutet av varje månad kommer en resultatrapport att sammanställas i samband med rekvirering av kostnader mot finansiären. Kvalitativa undersökningar för att få deltagarnas respons/feedback kommer att användas. Projektgruppen avser att jobba på ett agilt sätt och kunna anpassa vår plan och våra aktiviteter inom ramen för projektet kontinuerligt baserat på deltagarnas respons och behov.