24-032 - Programområde A.1: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen HT 2024

Diarienummer:
24-032
Programområde:
A
Region:
Stockholm
Namn:
Programområde A.1: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen HT 2024
Första ansökningsdatum:
2024-06-24
Sista ansökningsdatum:
2024-09-23
Specifikt mål:
A1A
Budget:
53 000 000
Status:
Öppen