24-030 - POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Östra Mellansverige

Diarienummer:
24-030
Programområde:
A
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2024-06-19
Sista ansökningsdatum:
2024-09-16
Specifikt mål:
A1A
Budget:
53 000 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:

Projektmedlen i den här utlysningen ska gå till kompetensutveckling av yrkesverksamma. Utlysningen riktar sig till aktörer och organisationer i offentlig, privat och ideell sektor i Östra Mellansverige.

Bakgrund

Arbetslivet är i snabb förändring och nya kompetenser efterfrågas. Globalisering, digitalisering och automatisering ställer nya krav på både arbetsgivare och arbetstagare. För att möta de nya kraven satsar Europeiska socialfonden (ESF+) på kompetensutveckling för yrkesverksamma personer som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Mål

Målet med utlysningen är att stärka yrkesverksammas ställning på arbetsmarknaden, skapa möjligheter till omställning och möjliggöra konkurrenskraftiga arbetsplatser.

Medfinansiering

Projekten förväntas bidra med 46% medfinansiering.

Tidplan

Projekten kan pågå i max 36 månader. Den tidigaste starten för projekten är den 1 januari 2025 och senast den 1 mars 2025. Den senaste möjliga avslutningsdagen för projekten är den 29 februari 2028.