24-028 - Bidra till att motverka barnfattigdom, kommuner med färre än 20 000 invånare

Diarienummer:
24-028
Programområde:
C
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Bidra till att motverka barnfattigdom, kommuner med färre än 20 000 invånare
Första ansökningsdatum:
2024-06-14
Sista ansökningsdatum:
2024-09-30
Specifikt mål:
C1
Budget:
15 000 000
Status:
Öppen