24-027 - POE Unga i mobilitet

Diarienummer:
24-027
Programområde:
E
Region:
ESF Nationellt
Namn:
POE Unga i mobilitet
Första ansökningsdatum:
2024-06-03
Sista ansökningsdatum:
2024-10-18
Specifikt mål:
E1
Budget:
20 000 000
Status:
Öppen