24-026 - Stärkt regional kapacitet för att möta samhällsutmaningar

Diarienummer:
24-026
Programområde:
E
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Stärkt regional kapacitet för att möta samhällsutmaningar
Första ansökningsdatum:
2024-06-03
Sista ansökningsdatum:
2024-10-25
Specifikt mål:
E1
Budget:
60 000 000
Status:
Öppen