24-023 - POA2: Aktiv inkludering i skola och arbetsliv i Sydsverige

Här kan du se samtliga utlysningar. För att ansöka, logga in eller skapa ett konto går du till projektrummet, vilket du hittar i översta menyn. För att ta reda på mera vad de 6 programområdena är läs då mera här. Tips! – För att ha möjlighet att svara på stödsökandes frågor och funderingar erbjuder vi regelbundet informationsträffar. Se vår kalender och boka in dig redan idag: https://www.esf.se/aktuellt/kalender/

 

Diarienummer:
24-023
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
POA2: Aktiv inkludering i skola och arbetsliv i Sydsverige
Första ansökningsdatum:
2024-05-02
Sista ansökningsdatum:
2024-09-02
Specifikt mål:
A2A
Budget:
43 000 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:

Utlysningen rymmer två inriktningar. Den ena riktar sig till skolelever med problematisk skolfrånvaro med syftet att fler skall fullfölja sin utbildning. Den andra riktar sig till individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden för att dessa skall komma närmare och/eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Inriktningar

  1. Stödja insatser som främjar att fler unga fullföljer sina studier i syfte att minska det långvariga utanförskapet genom tidiga, samordnande och förebyggande insatser.
  2. Bidra till att individer som varken arbetar eller studerar kan närma sig arbetsmarknaden, komma i arbete, studier eller arbetsmarknadspolitiska program.

Mål

Inriktning 1:

  • förebygga problematisk frånvaro i skolan
  • stärka elevernas förutsättningar för att fullfölja studier
  • stärka skolans organisering och samverkansformer mellan relevanta aktörer.

Inriktning 2:

  • Fler individer får förutsättningar att genomföra utbildningar eller närma sig arbetsmarknaden.
  • Fler individer arbetar eller studerar.
  • Relevanta aktörer möter individens samlade förutsättningar och behov bättre.

Medfinansiering

46%

Projekttid

Projekt kan genomföras i maximalt 36 månader. Första möjliga projektstart är 1 januari 2025.