24-022 - PO A1 Kompetensutveckling för anställda i Sydsverige

Diarienummer:
24-022
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
PO A1 Kompetensutveckling för anställda i Sydsverige
Första ansökningsdatum:
2024-05-02
Sista ansökningsdatum:
2024-09-02
Specifikt mål:
A1A
Budget:
63 200 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:

Utlysningen riktar sig till arbetsgivare inom offentlig, privat och ideell sektor i Skåne och Blekinge. Målgruppen för insatserna är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd.

Inriktning

Syfte med utlysningen är att kompetensutveckla anställda kvinnor och män för att säkra individens livslånga lärande samt arbetsplatsernas långsiktiga kompetensförsörjning. Syfte är att bättre kunna möta en förnyad arbetsmarknad och nya behov.

Mål

Projektets förväntade resultat ska bidra till att deltagarna får relevant kompetensutveckling och därmed stärkt ställning på arbetsmarknaden.

Förankring och analys

I ansökan ska det framgå hur analysen av kompetensbehoven har tagits fram och hur projektansökan är förankrad hos de organisationer/företag som ska ta del av projektets insatser.

Medfinansiering

Medfinansiering från projektet 46 %.

Projekttid

Projekten i denna utlysning kan maximalt bedrivas under 30 månader, tidigast startdatum 1 januari 2025.