24-021 - Förstudie POA1: Kompetensutveckling Sydsverige

Diarienummer:
24-021
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
Förstudie POA1: Kompetensutveckling Sydsverige
Första ansökningsdatum:
2024-05-02
Sista ansökningsdatum:
2024-08-23
Specifikt mål:
A1A
Budget:
1 750 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:

Syfte med utlysningen är att skapa möjligheter för ett strategiskt förberedelsearbete, väl underbyggd kompetensplan inför kommande projektansökningar inom kompetensutveckling (programområde A1).

Bakgrund

I Skåne och Blekinge finns ett stort behov av kompetensutveckling inom branscher och yrkesgrupper, och ett behov av ökad omställningsförmåga.

Mål

Projektets förväntade resultat är väl underbyggda analyser, kartläggning av kompetensbehov inför kommande ansökningar.

Medfinansiering

Projekten förväntas bidra med 46 % medfinansiering.

Tidplan

Den tidigaste starten för projekten är den 1 november 2024 och senast den 2 december 2024. Den senaste möjliga avslutningsdagen för projektet är den 31 maj 2025.