24-020 - Mer kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet i Norra Mellansverige

Diarienummer:
24-020
Programområde:
A
Region:
Norra Mellansverige
Namn:
Mer kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2024-05-02
Sista ansökningsdatum:
2024-09-30
Specifikt mål:
A1B
Budget:
21 500 000
Status:
Öppen