24-018 - POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Mellersta Norrland

Här kan du se samtliga utlysningar. För att ansöka, logga in eller skapa ett konto går du till projektrummet, vilket du hittar i översta menyn. För att ta reda på mera vad de 6 programområdena är läs då mera här. Tips! – För att ha möjlighet att svara på stödsökandes frågor och funderingar erbjuder vi regelbundet informationsträffar. Se vår kalender och boka in dig redan idag: https://www.esf.se/aktuellt/kalender/

 

Diarienummer:
24-018
Programområde:
A
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum:
2024-04-15
Sista ansökningsdatum:
2024-09-25
Specifikt mål:
A1A
Budget:
9 100 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:

Projektmedlen i den här utlysningen ska gå till kompetensutveckling för individer som redan har arbete. Syftet är att matcha arbetsmarknadens behov och hjälpa organisationer och individer att hantera omställning och skapa rörlighet på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Regionen har stora kompetensbehov samtidigt som det sker strukturella förändringar i form av digitalisering, branschers omvandling med mera vilket ökar kraven på omställning. För att säkra tillgången på kompetens är det viktigt att kunna erbjuda möjligheter till att komplettera sin utbildning, till omställning och livslångt lärande.

Mål

Fler individer har kompetens som möter arbetsmarknadens behov och organisationer har bättre förutsättningar att hantera omställning.

Medfinansiering

Projekten bidrar med 46 % i medfinansiering.

Tidplan

Den tidigaste starten för projekten är den 1 februari 2025 och senast den 1 mars 2025. Den senaste möjliga avslutningsdagen för projekten är den 29 februari 2028.