24-010 - POA2: Insatser för arbetslösa i Småland och Öarna 2024-1

Diarienummer:
24-010
Programområde:
A
Region:
Småland & Öarna
Namn:
POA2: Insatser för arbetslösa i Småland och Öarna 2024-1
Första ansökningsdatum:
2024-03-20
Sista ansökningsdatum:
2024-09-17
Specifikt mål:
A2A
Budget:
24 000 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:

Bakgrund

Det krävs nya eller förändrade samarbetsstrukturer runt om och tillsammans med utlysningens målgrupper och organisationer som representerar dem. Samarbete mellan relevanta aktörer, för att bättre kunna möta målgruppens behov och individuella förutsättningar, för att nå resultat är viktigt. Insatser som involverar samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, regioner, Samordningsförbund och aktörer inom den idéburna sektorn och den sociala ekonomin är därav av stor vikt.

Mål

Syftet med utlysningen är att se till att fler människor kommer in på arbetsmarknaden och undviker långvarig arbetslöshet. Insatser som främjar övergångar från arbetslöshet till arbete och utbildning är därför en viktig prioritering i socialfondsprogrammet.

Medfinansiering

Projekten förväntas bidra med 46 % medfinansiering.

Tidplan

Projektens startdatum är 2 januari 2025. Den senaste möjliga avslutningsdagen för projektet är den 30 december 2027.