24-010 - POA2: Insatser för arbetslösa i Småland och Öarna 2024-1

Här kan du se samtliga utlysningar. För att ansöka, logga in eller skapa ett konto går du till projektrummet, vilket du hittar i översta menyn. För att ta reda på mera vad de 6 programområdena är läs då mera här. Tips! – För att ha möjlighet att svara på stödsökandes frågor och funderingar erbjuder vi regelbundet informationsträffar. Se vår kalender och boka in dig redan idag: https://www.esf.se/aktuellt/kalender/

 

Diarienummer:
24-010
Programområde:
A
Region:
Småland & Öarna
Namn:
POA2: Insatser för arbetslösa i Småland och Öarna 2024-1
Första ansökningsdatum:
2024-03-20
Sista ansökningsdatum:
2024-09-17
Specifikt mål:
A2A
Budget:
24 000 000
Status:
Öppen
Sammanfattning:

Bakgrund

Det krävs nya eller förändrade samarbetsstrukturer runt om och tillsammans med utlysningens målgrupper och organisationer som representerar dem. Samarbete mellan relevanta aktörer, för att bättre kunna möta målgruppens behov och individuella förutsättningar, för att nå resultat är viktigt. Insatser som involverar samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, regioner, Samordningsförbund och aktörer inom den idéburna sektorn och den sociala ekonomin är därav av stor vikt.

Mål

Syftet med utlysningen är att se till att fler människor kommer in på arbetsmarknaden och undviker långvarig arbetslöshet. Insatser som främjar övergångar från arbetslöshet till arbete och utbildning är därför en viktig prioritering i socialfondsprogrammet.

Medfinansiering

Projekten förväntas bidra med 46 % medfinansiering.

Tidplan

Projektens startdatum är 2 januari 2025. Den senaste möjliga avslutningsdagen för projektet är den 30 december 2027.