24-004 - Programområde D: Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland (Förstudier)

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
24-004
Programområde:
D
Region:
Övre Norrland
Namn:
Programområde D: Öka kapaciteten i den glesa geografin i Övre Norrland (Förstudier)
Första ansökningsdatum:
2024-01-22
Sista ansökningsdatum:
2024-03-14
Specifikt mål:
D1
Budget:
6 000 000
Status:
Öppen