24-002 - Programområde A2 – Insatser för individer utanför arbetsmarknaden i Övre Norrland

Diarienummer:
24-002
Programområde:
A
Region:
Övre Norrland
Namn:
Programområde A2 – Insatser för individer utanför arbetsmarknaden i Övre Norrland
Första ansökningsdatum:
2024-01-22
Sista ansökningsdatum:
2024-03-14
Specifikt mål:
A2A
Budget:
22 000 000
Status:
Avslutad