23-082 - Nationell utlysning PO A1: Stärkt kompetens för yrkesverksamma inom ekonomisk brottsbekämpning

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-082
Programområde:
A
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Nationell utlysning PO A1: Stärkt kompetens för yrkesverksamma inom ekonomisk brottsbekämpning
Första ansökningsdatum:
2023-12-22
Sista ansökningsdatum:
2024-02-29
Specifikt mål:
A1a
Budget:
100 000 000
Status:
Öppen