23-081 - Förstudieutlysning PO A1: Kompetensutveckling inom de nationella prioriterade områdena

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-081
Programområde:
A
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Förstudieutlysning PO A1: Kompetensutveckling inom de nationella prioriterade områdena
Första ansökningsdatum:
2023-12-21
Sista ansökningsdatum:
2024-03-01
Specifikt mål:
A1a
Budget:
10 000 000
Status:
Öppen