23-074 - Social innovation för aktiv inkludering i Sydsverige

Diarienummer:
23-074
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
Social innovation för aktiv inkludering i Sydsverige
Första ansökningsdatum:
2023-12-06
Sista ansökningsdatum:
2024-03-04
Specifikt mål:
A2A
Budget:
20 000 000
Status:
Avslutad