23-073 - PO A2: Aktiv inkludering av individer i Sydsverige som varken arbetar eller studerar

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-073
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
PO A2: Aktiv inkludering av individer i Sydsverige som varken arbetar eller studerar
Första ansökningsdatum:
2023-11-17
Sista ansökningsdatum:
2024-03-04
Specifikt mål:
A2A
Budget:
25 000 000
Status:
Öppen