23-072 - Förstudie - transnationellt samarbete för aktiv inkludering

Diarienummer:
23-072
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
Förstudie - transnationellt samarbete för aktiv inkludering
Första ansökningsdatum:
2023-11-17
Sista ansökningsdatum:
2024-03-04
Specifikt mål:
A2A
Budget:
1 050 000
Status:
Avslutad