23-064 - POA2: Insatser för arbetslösa och unga i Småland och Öarna 2023-2

Diarienummer:
23-064
Programområde:
A
Region:
Småland & Öarna
Namn:
POA2: Insatser för arbetslösa och unga i Småland och Öarna 2023-2
Första ansökningsdatum:
2023-10-18
Sista ansökningsdatum:
2024-03-06
Specifikt mål:
A2A
Budget:
24 000 000
Status:
Avslutad