23-061 - Brexitjusteringsreserven inriktning mot investeringar i hamninfrastruktur, omgång 2

Diarienummer:
23-061
Programområde:
BAR
Namn:
Brexitjusteringsreserven inriktning mot investeringar i hamninfrastruktur, omgång 2
Första ansökningsdatum:
2023-10-09
Sista ansökningsdatum:
2023-10-20
Specifikt mål:
3
Budget:
20 000 000
Status:
Avslutad