23-040 - Förstudieutlysning inom POA1 för Östra Mellansverige

Diarienummer:
23-040
Programområde:
A
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
Förstudieutlysning inom POA1 för Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2023-06-21
Sista ansökningsdatum:
2023-10-02
Specifikt mål:
A1A
Budget:
4 000 000
Status:
Avslutad