23-038 - PO A1: Kompetensutveckling för anställda i Sydsverige

Diarienummer:
23-038
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
PO A1: Kompetensutveckling för anställda i Sydsverige
Första ansökningsdatum:
2023-06-01
Sista ansökningsdatum:
2023-09-04
Specifikt mål:
A1A
Budget:
83 100 000
Status:
Avslutad