23-037 - PO A2: Insatser för aktiv inkludering i Sydsverige

Diarienummer:
23-037
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
PO A2: Insatser för aktiv inkludering i Sydsverige
Första ansökningsdatum:
2023-06-01
Sista ansökningsdatum:
2023-09-04
Specifikt mål:
A2A
Budget:
35 600 000
Status:
Avslutad