23-036 - Förstudieutlysning PO A.2 Sydsverige: Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och minska studieavbrott

Diarienummer:
23-036
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
Förstudieutlysning PO A.2 Sydsverige: Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och minska studieavbrott
Första ansökningsdatum:
2023-06-01
Sista ansökningsdatum:
2023-09-04
Specifikt mål:
A2A
Budget:
2 100 000
Status:
Avslutad