23-035 - Förstudieutlysning PO A.1: Sydsverige, Förebygga och motverka sjukskrivningar i arbetslivet

Diarienummer:
23-035
Programområde:
A
Region:
Sydsverige
Namn:
Förstudieutlysning PO A.1: Sydsverige, Förebygga och motverka sjukskrivningar i arbetslivet
Första ansökningsdatum:
2023-06-01
Sista ansökningsdatum:
2023-09-04
Specifikt mål:
A1A
Budget:
2 000 000
Status:
Avslutad