23-032 - PO D: Förstudie - Öka kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi

Diarienummer:
23-032
Programområde:
D
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
PO D: Förstudie - Öka kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi
Första ansökningsdatum:
2023-05-31
Sista ansökningsdatum:
2023-09-25
Specifikt mål:
D1
Budget:
6 000 000
Status:
Avslutad