23-027 - PO A1: Kompetensutveckling mot en förändrad arbetsmarknad och ett mer hållbart arbetsliv

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-027
Programområde:
A
Region:
ESF Nationellt
Namn:
PO A1: Kompetensutveckling mot en förändrad arbetsmarknad och ett mer hållbart arbetsliv
Första ansökningsdatum:
2023-05-02
Sista ansökningsdatum:
2023-08-31
Specifikt mål:
A1a
Budget:
40 000 000
Status:
Avslutad