23-024 - POA2: Insatser riktade till individer aktuella för kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Västsverige

Diarienummer:
23-024
Programområde:
A
Region:
Västsverige
Namn:
POA2: Insatser riktade till individer aktuella för kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Västsverige
Första ansökningsdatum:
2023-04-24
Sista ansökningsdatum:
2023-10-02
Specifikt mål:
A2A
Budget:
22 000 000
Status:
Avslutad