23-023 - Förstudieutlysning PO A.1: Stöd till förstudier för utvecklad samverkan mellan myndigheter och organisationer inom kompetensförsörjning och livslångt lärande samt social hållbarhet

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
23-023
Programområde:
A
Region:
ESF Nationellt
Namn:
Förstudieutlysning PO A.1: Stöd till förstudier för utvecklad samverkan mellan myndigheter och organisationer inom kompetensförsörjning och livslångt lärande samt social hållbarhet
Första ansökningsdatum:
2023-04-25
Sista ansökningsdatum:
2023-06-26
Specifikt mål:
A1a
Budget:
10 000 000
Status:
Avslutad