23-021 - POA2: Insatser för arbetslösa och unga i Småland och Öarna 2023-1

Diarienummer:
23-021
Programområde:
A
Region:
Småland & Öarna
Namn:
POA2: Insatser för arbetslösa och unga i Småland och Öarna 2023-1
Första ansökningsdatum:
2023-04-04
Sista ansökningsdatum:
2023-10-03
Specifikt mål:
A2A
Budget:
10 000 000
Status:
Avslutad